Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

  •  
  • Användarnamn (e-postadress):
  • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från oss.
  • Svenskt personnr:
  •    
  • Person/Orgnr:
  • Lösenord:
  • Bekräfta lösenord:
  • Lösenordet måste bestå av minst tre teckentyper och åtta tecken. De olika teckentyper som du kan använda är versaler, gemener, siffror och specialtecken.
  • Jag/vi samtycker:
Genom att jag och eventuell medsökande kryssar för Jag/vi samtycker i ovanstående anmälan ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att HSB Hyresrätt i Dalarna AB har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om att bli hyresgäst hos oss. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag/vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att HSB Hyresrätt i Dalarna AB lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Mitt namn kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst i en eventuell erbjudandesituation. Jag är medveten om att HSB Hyresrätt i Dalarna AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även till att cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera får lagras på min dator. Jag/vi intygar även att hyresvärden får kontrollera mina inkomstuppgifter och kontakta nuvarande hyresvärd för att hämta erforderliga referenser.